Toán Lớp 7 Bài 9 Số Thập Phân Hữu Hạn Số Thập Phân Vô Hạn Tuần Hoàn

Giải bài xích tập Toán 7 bài bác 9 trang 34,35 giúp chúng ta học sinh xem đáp án bài bác 9 Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 9 số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn

Tài liệu được biên soạn bao gồm xác, bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học viên lớp 7 xem thêm nắm vững vàng hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài xích tại đây.


Giải bài bác tập Toán 7 chương 1 bài bác 9: Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giải bài bác tập Toán 7 trang 34 tập 1Giải bài xích tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Giải bài bác tập Toán 7 trang 34 tập 1

Bài 65 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích vì chưng sao những phân số sau viết bên dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết bọn chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số vẫn cho tất cả mẫu dương và những mẫu này đều không đựng thừa số nguyên tố như thế nào khác quanh đó 2 cùng 5 đề nghị chúng viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được:

*

*

*

*


Bài 66 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Giải thích vày sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số vẫn cho có mẫu dương và những mẫu đó đều sở hữu chứa vượt số nguyên tố không giống 2 và 5 đề nghị chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được:

*

*

*

*


Bài 67 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho A =

*

Hãy tìm số thành phần x có một chữ số nhằm A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn . Có thể điền đươc mấy số như vậy?


Các số nguyên tố bao gồm một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được:

*

Trong những phân số trên các phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

*

Vậy các số có thể điền vào ô trống là: 2; 3; 5


Giải bài bác tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Bài 68 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) trong những phân số tiếp sau đây phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số như thế nào viết được dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

Xem thêm: Tai Bôm Online 2 - Chơi Boom Online Trên Máy Tín

*

b) Viết những phân số xấp xỉ dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần trả (viết gọn với chu kì trong lốt ngoặc)


a) các phân số

*
được viết dưới dạng về tối giản là:

*

Lần lượt xét các mẫu:


*

*


*

5 = 5


+ các mẫu không tồn tại ước nguyên tố nào không giống 2 và 5 là 8; 20; 5 nên những phân số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

+ những mẫu gồm chứa cầu nguyên tố khác 2 với 5 là 11, 22, 12 nên các phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

b) Ta có:

*

*

*

*

*

*


Bài 69 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Dùng vệt ngoặc để chứng thực chu kì vào thương (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của những phép chia sau:

a) 8,5:3">8,5 : 3

b) 18,7:6">18,7 : 6

c) 58:11">58:11

d) 14,2:3,33">14,2 : 3


Bài 70 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết những số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số về tối giản

a) 0,32;">0,32;

b) −0,124;">−0,124

c) 1,28;">1,28;

d) −3,12">−3,12


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Bài 71 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết các phân số

*
dưới dạng số thập phân.


Link tienmadaichien.com chính thức:

Giải Toán 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả tải về Xem
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số và đồ thị Hình học tập - Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Hình học - Chương 2: Tam giác