Tổng Của Ba Phân Số Là 7/5

Tổng của hai số là (376). Số sản phẩm công nghệ hai bởi (dfrac35) số trang bị nhất. Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Tổng của ba phân số là 7/5

a) Số trước tiên là 141

Số sản phẩm hai là 235

b) Số đầu tiên là 235

Số thứ hai là 141

Câu 2. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Hiệu hai số là 240. Tỉ số giữa hai số là (dfrac712). Tìm hai số đó.

A. 330 cùng 570

B. 336 cùng 576

C. 348 với 588

Câu 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

Một ô tô đi trong 5 giờ đồng hồ được 225km. Hỏi ô tô đó đi vào 8 giờ đồng hồ được bao nhiêu ki-lô-mét?

a) 320km

b) 345km

c) 360km

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một tổ công nhân bao gồm 4 fan làm xong xuôi một công việc trong 12 ngày. Nếu chỉ tất cả 3 bạn thì làm xong quá trình đó trong mấy ngày? (năng suất làm của phần đa người giống hệt và không nỗ lực đổi).

a) 200 ngày

b) 18 ngày

c) 16 ngày

Câu 5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chu vi là 120m, chiều rộng bằng (dfrac23)chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn đó.

A. 800m2

B. 864 m2

C. 3456 m2

Câu 6. Mẹ đến hai bằng hữu 40 dòng kẹo. Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh. Hỏi mẹ cho từng người từng nào cái kẹo?

Câu 7. Dùng một số trong những tiền để sở hữ gạo tẻ với mức giá 6000 đồng/1kg thì sở hữu được 30kg. Cùng với số tiền đó cài đặt gạo nếp với mức giá 900 đồng/1kg thì được từng nào ki-lô-gam?

Câu 8. Mua 5m vải không còn 120 000 đồng. Hỏi mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?


Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

 Tìm nhì số theo mô hình toán tìm nhì số khi biết tổng với tỉ số của nhì số đó.

Cách giải:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

(3 +5=8) (phần)

Số thứ nhất là:

(376 : 8 imes 5 =235)

Số lắp thêm hai là:

(376 - 235 = 141)

Đáp số: Số thứ nhất: (235);

Số thiết bị hai: (141).

Vậy ta có hiệu quả như sau:

a) S; b) Đ

Câu 2. 

Phương pháp:

 Tìm nhì số theo dạng toán tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó.

Cách giải:

Tỉ số giữa hai số là (dfrac712) yêu cầu nếu coi số bé nhỏ gồm (7) phần đều bằng nhau thì số lớn tất cả (12) phần như thế.

Hiệu số phần đều nhau là:

(12 -7=5) (phần)

Số nhỏ bé là:

(240: 5 imes 7 =336)

Số khủng là:

(336 + 240= 576)

Đáp số: Số bé: (336);

Số lớn: (576).

Chọn B.

Câu 3. 

Phương pháp:

Có thể giải bằng phương pháp rút về đối kháng vị:

- tìm số ki-lô-mét ô tô đi được trong (1) tiếng ta lấy số ki-lô-mét xe hơi đi được vào (5) giờ phân chia cho (5).

- Tìm số ki-lô-mét ô tô đi được trong (8) tiếng ta lấy số ki-lô-mét xe hơi đi được vào (1) giờ nhân với (8).

Cách giải:

Trong (1) giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là:

(225:5 =45;(km))

Trong (1) giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

(45 imes 8 = 360;(km))

Đáp số: (360km).

Xem thêm: Các Cách Đánh Xuống Dòng Trong Excel Thông Dụng Nhất, Hướng Dẫn Xuống Dòng Trong Một Ô Tính Excel

Vậy ta có kết quả như sau:

a) S; b) S; c) Đ.

Câu 4. 

Phương pháp:

Càng gồm ít tín đồ thì số ngày trả thành quá trình càng nhiều. Đây là việc về tình dục tỉ lệ.

Để giải vấn đề về quan hệ tình dục tỉ lệ, ta rất có thể dùng phương pháp "rút về đối kháng vị" hoặc phương thức "tìm tỉ số".

Cách giải:

(1) người làm xong công việc đó trong những ngày là:

(12 imes 4 = 48 ) (ngày)

Nếu chỉ có 3 người thì có tác dụng xong các bước đó trong các ngày là:

(48:3 =16) (ngày)

Đáp số: (16) ngày.

Vậy ta có hiệu quả như sau: a) S; b) S; c) Đ.

Câu 5. 

Phương pháp:

- Tính nửa chu vi (=) chu vi ( :2).

- kiếm tìm chiều dài, chiều rộng theo dạng toán tìm nhị số khi biết tổng cùng tỉ số của hai số đó.

- Tính diện tích s (=) chiều nhiều năm ( imes ) chiều rộng.

Cách giải:

Nửa chu vi miếng vườn đó là:

(120:2=60;(m))

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần đều nhau là:

(2 +3=5) (phần)

Chiều rộng mảnh vườn đó là:

(60 : 5 imes 2 =24;(m))

Chiều dài mảnh vườn đó là:

(60 - 24 =36 ;(m))

Diện tích miếng vườn kia là:

(36 imes 24 = 864 ;(m^2))

Đáp số: (864m^2.)

Chọn B.

Câu 6. 

Phương pháp:

- Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh có nghĩa là số kẹo của em bằng (dfrac32) số kẹo của em.

- search số kẹo của mọi cá nhân theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng với tỉ số của nhì số đó.

Cách giải:

Số kẹo của em vội rưỡi số kẹo của anh tức là số kẹo của em bằng (dfrac32) số kẹo của em.

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

(3 + 2 =5) (phần)

Số kẹo của em là:

(40 : 5 imes 3 = 24)(cái)

Số kẹo của anh ấy là :

( 40 - 24 = 16)(cái)

Đáp số: Em: (24) mẫu ;

Anh: (16) cái.

Câu 7.

Phương pháp:

- tìm tổng số chi phí ta lấy giá tiền cài đặt (1kg) gạo tẻ nhân cùng với số ki-lô-gam gạo tẻ.

- tìm số ki-lô-gam gạo nếp tải được ta mang tổng số tiền chia cho giá tiền mua (1kg) gạo nếp.

Cách giải:

Có tổng số chi phí là:

(6000 imes 30 = 180,000) (đồng)

Mua được số ki-lô-gam gạo nếp là:

(180,000:9000 = 20;(kg))

Đáp số: (20kg).

Câu 8.

Phương pháp:

 Càng mua nhiều vải thì số chi phí càng nhiều. Đây là việc về quan hệ tỉ lệ.

Để giải vấn đề về tình dục tỉ lệ, ta có thể dùng phương pháp "rút về 1-1 vị" hoặc cách thức "tìm tỉ số".