Trừ 2 Số Nhị Phân

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (397.53 KB, 23 trang )


_______________________________________________________________Trong phép tính gồm số tràn minh chứng kết quả là số dương. Hàng đầu cộng cung cấp xem như lấy từ số nhớ đem qua.Tóm lại, để tiến hành bài toán trừ, A-B, ta cộng A cùng với bù 1 của B. Phụ thuộc vào sự có mặt hay khơng của số tràn nhưng mà có biện pháp xử lý kết quả:- trường hợp số tràn =0, tác dụng là số âm hoặc =0 , ta nên lấy bù 1 của công dụng và thêm dấu - nhằm đọc.- nếu số tràn =1, ta cộng thêm 1 vào để có hiệu quả cuối cùng bỏ qua bit tràn là một vài dương.

Bạn đang xem: Trừ 2 số nhị phân

6.3 phép trừ số nhị phân dùng số bù 2:

Phép toán sử dụng số bù 1 có một phiền toái là ta phải thêm câu hỏi cộng 1 vào, nhằm tránh việc này ta dùng phép toán với số bù 2Cho nhì số dương A và B gồm n bita - AB Tính A-B:A-B = A-B+2n-2n= A+2n- B - 2n= A+B2- 2n= - 2n- = - 2Vậy A-B gồm được bằng phương pháp cộng số bù 2 của B vào A rồi lấy bù 2 của tổng với thêmdấu trừ. Vì thế ta đã đưa phép tính trừ thành phép cộngThí dụ 6: Tính 1001 - 11010 sử dụng số bù 2 Ta gồm A = 01001 thêm số 0 vào để có 5 bit như số BB = 11010 ⇒ N2 2= 00110 A-B= - 2= - 01001+00110 =- 011112= - 10001 Ta được lại tác dụng trênĐể thấy vệt trừ được phân biệt như cố kỉnh nào, ta viết lại phép tốn:Khơng gồm số tràn là dấu hiệu của tác dụng âm và ta yêu cầu lấy bù 2, thêm dấu trừ để đọc tác dụng cuối cùng: 011112= - 10001b - A ≥BKết quả A-B là 0 hoặc số dương, phép tính được thực hiện theo qui tắc sau:Cộng A với B2và không thân mật tới số nhớ tại vị trí 2nThí dụ 7 : Tính 110101 - 100110 sử dụng số bù 2A = 110101 với B = 100110 ⇒ B2= 011010Có số tràn, công dụng là số dương. Bỏ qua mất số tràn với đọc ngay kết quả mà không hẳn biến đổi: 001111 = 1510Nguyễn Trung LậpKỸ THUẬT SỐ_______________________________________________________________Thí dụ 8 : Tính 10110 - 10110 A = 10110 cùng B = 10110⇒ B2= 01010Bỏ qua số tràn ta được A-B =00000.

6.4 Phép toán với số có dấu

Cho cho tới giờ bọn họ thực hiện các phép tốn cùng với số khơng dấu với đơi khi xuất hiện thêm dấu trừ vào kết quả.

Xem thêm: 【#1】 Photo Màu Là Gì - Photo Màu Giá Bao Nhiêu

Trong trang bị tính, điều này rất có thể khắc phục được bằng cách dùng số códấu. Với qui ước số dương bao gồm bit vết là 0 cùng số âm gồm dấu là 1Thí dụ 9: +1010= 01010 +1510= 01111 +2310= 010111 -1010= 10110 - 1510= 10001 - 2310= 101001 hoàn toàn có thể thấy rằng số âm của một số trong những là số bù 2 của nó kể cả bit dấu.Với cách màn biểu diễn số bao gồm dấu, phép tốn trừ biến phép tốn cộng: A-B= A+-B ví dụ 10: Tính A-B=01110 - 01001; B = 01001 = +910⇒ - 910= 10111Bit lốt =0 chỉ tác dụng dương, vứt bit tràn C’2. Vậy A-B= 00101 <+1410-+910> = +510Nếu A hoặc Bđều dương hoặc âm , kết quả rất có thể cần thêm 1 bit bởi tràn số. Vào trường hòa hợp này bit tràn đầu tiên thuộc tác dụng và C’2là bit dấuThí dụ 11: Tính A+B với A= 01110 +1410và B = 01001 +910Kết trái là 010111 = +2310với C’2= 0 là bit dấuNguyễn Trung LậpKỸ THUẬT SỐ_______________________________________________________________Thí dụ 12: Tính A-B cùng với A=10010 -1410và B =01001 +910Một đợt tiếp nhữa C’2chỉ bit dấu. Hiệu quả là 101001 = -2310010111 = 2310Từ các hiệu quả trên, ta rút ra qui tắc sau đây: ví như C1= C2thì C’2là bit tràn, bỏ đi và nếu như C1≠ C2thì C’2là bit dấu.Thí dụ 13: Tính A-B với A=011101 +2910và B =0110 +610BB= 000110 = +610⇒ - 610= 111010Ghi chú: - Trong toàn bộ trường hợp, ta ln ln tiến hành phép cộng vị đó hoàn toàn có thể bỏqua phép trừ - Khi cùng hai số hạng cùng dấu thì rất có thể xảy ra hiện tượng lạ tràn, cơ hội đó bitdấu dời về bên trái một bit. Trong những trường hòa hợp khác thì dấu của hiệu quả ở thuộc vị trí với dấu của các số hạng- Ngồi ra kết quả còn được xử lý tùy vào tác dụng so sánh sự khác nhau của nhị số ghi nhớ C1và C2nhờ một cổng EX-OR.

6.5 Mạch cộng nhị phân: