Trước mắt tiếng anh là gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:trước mắt
English translation:Initially
Entered by: Mien H. LuuBạn đang xem: Trước mắt tiếng anh là gì

23:33 Oct 17, 2012
Vietnamese lớn English translationsBus/Financial - Investment / Securities / List of investment projects
Vietnamese term or phrase: trước mắt
Nâng cao năng lượng cơ khí sản xuất trong nước. Trước mắt, cấp dưỡng các lắp thêm phi tiêu chuẩn, các chi tiết, prúc tùng thay thế sửa chữa.
Mien H. Luu
*

Local time: 11:22
Initially / In the initial stage / In the first stage
Explanation:Trước đôi mắt ở đây không chỉ có nói về một điều trước tiên cần làm, nhưng nói đến giải đoạn sản xuất đầu tiên vì vậy dịch là "In the initial stage" thích hợp hơn.

*

Works in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Trung LeUnited StatesLocal time: 21:22

Grading commentInitially would best suit my context. thank you4 KudoZ points were awarded for this answerXem thêm: Mẫu Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính File Excel, Mẫu Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính

*

5first/first of allThis person is a tienmadaichien.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">TUYET NGUYEN

*

5 -1In short termThis person is a tienmadaichien.com Certified PRO in English lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linc Hoang

*

Explanation: Ngược nghĩa cùng với In short term là In long term: về thọ dàiThis person is a tienmadaichien.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linc HoangVietnamLocal time: 11:22Specializes in fieldNative speaker of:
*
Vietnamese


Xem thêm: Khái Niệm Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Là Gì ? CảI Cã¡Ch Hã Nh Chã­Nh Lã  Gã¬

disagree
This person is a tienmadaichien.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> TUYET NGUYEN: "Trước mắt" does not mean "short term", also, it should be "in the short term". 16 mins