UN LÀ GÌ

abbreviation for the United Nations: an international organization that was established in 1945 và aims to lớn solve world problems in a peaceful way:

Bạn đang xem: Un là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự tienmadaichien.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


used to lớn add the meaning "not", "lacking", or "the opposite of" before adjectives, adverbs, verbs, và nouns:
used to lớn add the meaning "not," "lacking," or "the opposite of" khổng lồ adjectives, adverbs, verbs, and nouns:
unaided; unalterable; unaltered; unanticipated; unappreciated; unapproachable; unassigned; unassisted; unattainable; unbiased; uncommunicative; unconfined; unconvinced; uncultured; undefined; undiminished; uneconomical; unlicensed; unmodified; unmonitored; unmotivated; unobtainable; unpublished; unregulated; unrestricted; unrestrictive; unscheduled; unstressed; unstructured; unsustainable
abbreviation for United Nations (= an international organization that was established in 1945 to lớn maintain world peace)
*

*

*

Xem thêm: Tải Ccleaner Professional Plus, Tải Ccleaner Pro 2021 V5

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tienmadaichien.com English tienmadaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語