VIẾT CÁC PHÂN SỐ

Toán lớp 6 bài xích 2. So sánh các phân số. Lếu số dương

Với giải bài 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2 sách Cánh diều được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp bạn biết cách làm bài tập môn Toán 6.

Bài 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số sau theo lắp thêm tự tăng dần:

*

Lời giải:

a)Ta tạo thành hai nhóm:

Nhóm 1: nhóm gồm các phân số âm:

*

Nhóm 2: team gồm những phân số dương:

*

Ta chỉ việc so sánh hai phân số ở đội 2 với nhau:

Ta gồm MTC = BCNN(5, 7) = 35. Lúc đó, ta có:

*

Vì các phân số ở team 1 luôn nhỏ dại hơn nhóm 2 yêu cầu ta có:

*

Vậy những phân số theo máy tự tăng dần đều là:

*

b) Ta phân thành hai nhóm:

Nhóm 1: đội gồm các phân số âm:

*

Nhóm 2: nhóm gồm những phân số dương:

*

Ta chỉ việc so sánh nhị phân số ở team 1 cùng với nhau:

Ta gồm MTC = BCNN(3, 4) = 12. Lúc đó, ta có:

*

Vì các phân số ở team 1 luôn nhỏ hơn nhóm 2 đề nghị ta có:

*

Vậy những phân số theo thiết bị tự tăng dần đều là:

*


Bạn đang xem: Viết các phân số

❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

Xem thêm: Trip Over Là Gì - Tripping Over Có Nghĩa Là Gì

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục cấp 3