VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN

văn bản Toán lớp 4 viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân giúp các em hoàn toàn có thể nắm vững vàng được cách viết và cấu tạo các số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về văn bản này và cách giải một trong những bài tập có trong sách giáo khoa nhé!Nội dung toán lớp 4 viết số tự nhiên trong hệ thập phân giúp các em có thể nắm vững vàng được giải pháp viết và cấu tạo các số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân.

Sau đây, bọn họ hãy cùng khám phá về ngôn từ này và phương pháp giải một số trong những bài tập bao gồm trong sách giáo khoa toán lớp 4 nhé!

1. Đặc điểm của hệ thập phân

*

1 hàng là một trong những chữ số10 đơn vị ở một hàng thích hợp thành một đơn vị ở mặt hàng trên thông suốt nó.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Ví dụ:

10 đơn vị = 1 chục10 chục = 1 trăm10 trăm = 1 nghìn10 ngàn = một chục nghìn10 chục nghìn = 1 trăm nghìn

2. Cách thực hiện 10 chữ số nhằm viết số vào hệ thập phân

*

Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta có thể viết được phần đông số tự nhiên.

Ví dụ:

Số chín trăm chín mươi chín viết là: 999Số nhị nghìn ko trăm linh chín viết là: 2009Số tám trăm chín mươi chín triệu nhì trăm ngàn viết là 899 200 000

3. Quý hiếm của chữ số trong một số thập phân

*

Giá trị của từng chữ số phụ thuộc vào địa chỉ của chữ số đó

Ví dụ:

Trong số 999 tất cả 3 chữ số 9Từ trái qua đề nghị mỗi chữ số 9 lần lượt nhận cực hiếm là 900; 90; 9

4. Bài bác tập áp dụng viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân (Có hướng dẫn giải + đáp án)

4.1. Bài tập vận dụng:

Bài 1: Viết theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Số gồm có

(Mẫu) cha trăm tư mươi năm nghìn sáu trăm mười một

345 611

3 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 5 nghìn, 6 trăm, 1 chục, 1 đối kháng vị

Năm trăm tứ mươi lăm nghìn năm trăm

Chín mươi chín nghìn

Một trăm nhì mươi ngàn một trăm hai mươi mốt

Ba mươi tư triệu năm trăm sáu mươi nhì nghìn ko trăm linh bảy

Bài 2: Viết số sau thành tổng:

333 979;459 034;45 005;100 560 444;7 878;

Bài 3: Viết số phù hợp vào ô trống:

Số

35

53

325

30 555

130 005 777

23 000

Giá trị của chữ số 3

4.2. Hướng dẫn

Bài 1: Viết theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Số gồm có

(Mẫu) tía trăm tư mươi năm nghìn sáu trăm mười một

345 611

3 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 5 nghìn, 6 trăm, 1 chục, 1 đối kháng vị

Năm trăm tứ mươi lăm nghìn năm trăm

545 500

5 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 5 nghìn, 5 trăm

Chín mươi chín nghìn

99 000

9 chục nghìn, 9 nghìn

Một trăm nhì mươi nghìn một trăm nhị mươi mốt

120 121

1 trăm nghìn, 2 chục nghìn, 1 trăm, 2 chục, 1 đối kháng vị

Ba mươi tứ triệu năm trăm sáu mươi nhị nghìn ko trăm linh bảy

34 562 007

3 chục triệu, 4 triệu, 5 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 nghìn, 7 đơn vị

Bài 2: Viết số sau thành tổng:

333 979= 300 000+30 000+3 000+900+70+9459 034= 400 000+50 000+ 30+445 005= 40 000+ 5 000+ 5100 560 444= 100 000 000+500 000+6 000+400+40+47 878= 7 000+ 800+70+8

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Số

35

53

325

30 555

130 005 777

23 000

Giá trị của chữ số 3

30

3

300

30 000

30 000 000

3 000

5. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân (Có đáp án)

5.1. Bài tập tự luyện:

Bài 1: Viết theo mẫu

Đọc số

Viết số

Số tất cả có

Chín mươi nhị nghìn năm trăm nhị mươi ba

92 523

9 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 2 chục, 3 1-1 vị.

Năm mươi nghìn tám trăm tứ mươi tám

50 848

16 325

1 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 5 solo vị

75 002

Sáu mươi bảy nghìn không trăm năm mươi tư

Bài 2: Viết vào khu vực chấm (theo mẫu):

a) Chữ số 0 trong các 30 522 cho biết thêm chữ số hàng trăm là 0.

b) Chữ số 0 vào 8074 cho thấy thêm chữ số sản phẩm .............. Là ...............

c) Chữ số 0 trong những 205 316 cho thấy chữ số mặt hàng ..............là ...............

d) Chữ số 0 trong các 200 463 cho biết thêm chữ số hàng ..............là .............. Cùng chữ số .............. Là ...............

Xem thêm: Hai Số Phận Pdf /Prc/Epub - Tải Về Hai Số Phận (Bìa Cứng) Miễn Phí Trong Pdf

Bài 3:Viết số thành tổng ( theo mẫu):

Mẫu: 82 375 = 80 000 + 2000 + 300 + 70 + 5

46719 = ………………18304 = ………………90090 = ………………56056 = ………………

5.2. Đáp án

Bài 1:

Đọc số

Viết số

Số có có

Chín mươi nhì nghìn năm trăm nhị mươi ba

92 523

9 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 2 chục, 3 solo vị.

Năm mươi ngàn tám trăm tứ mươi tám

50 848

5 chục nghìn, 8 trăm, 4 chục, 8 1-1 vị

Mười sáu nghìn cha trăm nhì mươi năm

16 325

1 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 5 đối chọi vị

Bảy mươi năm nghìn ko trăm linh hai

75 002

7 chục nghìn, 5 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 2 đối chọi vị

Sáu mươi bảy nghìn không trăm năm mươi tư

67 054

6 chục nghìn, 7 ngàn , 0 trăm ,5 chục, 4 đơn vị

Bài 2:

a) Chữ số 0 trong các 30 522 cho thấy chữ số hàng nghìn là 0.

b) Chữ số 0 vào 8074 cho biết chữ số hàng nghìn là 0.

c) Chữ số 0 trong số 205 316 cho biết thêm chữ số hàng vạn là 0.

d) Chữ số 0 trong những 200 463 cho thấy thêm chữ số hàng chục ngàn là 0 và chữ số hàng trăm ngàn là 0.

Bài 3:

46719 = 40 000 + 6000 + 700 + 10 + 9

18304 = 10 000 +8000 + 300 + 0 + 4

90090 = 90 000 + 90

56056 = 50 000 + 6000 + 50 + 6

6. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4 viết số tự nhiên trong hệ thập phân Trang 20

6.1. Đề bài

Bài 1: Viết theo mẫu

*

Bài 2: Viết từng số sau thành tổng theo mẫu:

387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu: 387 = 300 + 80 + 7.

Bài 3: Ghi quý hiếm của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

*

6.2. Lời giải

Bài 1:

*

Bài 2:

873 = 800 + 70 + 34738 = 4 000 + 700 + 30 + 810 837= 10 000 + 800 + 30 + 7

Bài 3:

*

Trên đây, các em đang được mày mò vềtoán lớp 4 viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân. Hãy làm những bài bác tập áp dụng khác nữa trên hệ thống tienmadaichien.com để rứa trọn kỹ năng Toán lớp 4 về số tự nhiên.