Viết tắt của because

GONNA là dạng nói tắt của các "going to". Nếu chúng ta nói nkhô cứng nhiều tự này nhưng ko phân phát âm rõ từng trường đoản cú, nghe nó đã giống như vạc âm của "gonna". Ví dụ:

Nothing"s gonmãng cầu change my love for you. (Sẽ không tồn tại điều gì có thể có tác dụng biến đổi tình thân anh dành cho em.)I"m not gonna tell you. (Tôi không nói cho anh biết).What are you gonmãng cầu do? (quý khách hàng định đã có tác dụng gì?)

Tương từ bỏ, WANNA là dạng nói tắt của "want to" (mong ...). Ví dụ:

I wanmãng cầu go trang chủ. (Tôi ước ao về nhà)I don"t wanmãng cầu go. (Tôi không muốn đi)Do you wanmãng cầu watch TV? (Con cũng muốn coi TV không?)

Ngoài hai tự bên trên, vào giờ Anh còn có nhiều những cụm nói tắt giống như như:

GIMME = give sầu me (chuyển đến tôi...)

Gimme your money.


Bạn đang xem: Viết tắt của because


Xem thêm: Paparazzi Là Cái Gì ? Nghề Paparazzi Có Nguy Hiểm Không? Paparazzi Là Gì


Xem thêm: Cách Tìm Product Key Win 7, Hướng Dẫn Xem Product Key Trên Máy Tính Windows


(Đưa chi phí của anh đến tôi)Don"t gimme that rubbish. (Đừng đưa mang lại tôi máy rác rưởi đó)Can you gimme a hand? (Quý khách hàng hoàn toàn có thể giúp tôi một tay không?)

GOTTA = (have) got a (tất cả...)

I"ve gotta gun / I gotta gun. (Tôi tất cả một khẩu súng)She hasn"t gotta penny. (Cô ta chẳng có lấy một đồng xu)Have sầu you gotta car? (Anh tất cả xe ô tô không?)

GOTTA = (have) got to lớn (buộc phải làm những gì đó)

I gotta go now. (Tôi nên đi bây giờ)We haven"t gotta do that. (Chúng ta không hẳn làm cho điều đó)Have they gotta work? (Họ bao gồm đề nghị thao tác không?)

INIT = isn"t it (tất cả buộc phải không)

That"s smart, init? (Nó thật là lý tưởng yêu cầu không?)Init strange? (Điều kia gồm lạ không?)

KINDA = kind of (đại một số loại là...)

She"s kindomain authority dễ thương. (Cô ấy đại nhiều loại là dễ dàng thương)Are you kindomain authority mad at me? (Có đề xuất anh đại nhiều loại là phát điên cùng với tôi buộc phải không?)

LEMME = let me (nhằm tôi)

Letters (chữ cái)

- U = you

- C = see

- B = be

- CU L8r = see you later (chạm chán lại các bạn sau)

- msg = message (tin nhắn)

- pls = please (vui miệng, làm cho ơn)

- cld = could

- gd = good

- vgd = very good (siêu tốt)

- abt = about

- ths = this

- asap = as soon as possible (càng nhanh càng tốt)

- tks = thanks

- txt = text

- LOL = lots of love sầu / laugh out loud

- x = a kiss!

121 = one khổng lồ one

2u = lớn you

2u2 = lớn you too

b4 = before

b4n = bye for now

cul8r = see you later

f2f = face khổng lồ face

g2g = got to go

gr8 = great/grate

h2 = how to

ilu2 = I love you too

ily4e = I love sầu you forever

m8 = mate

l8r = later

w8 = wait/weight

w8ing = waiting

aka = also known as

bil = brother-in-law

bion = believe it or not

bol = best of luck

eta = estimated time of arrival

fil = father-in-law

foaf = friend of a friend

ga = go ahead

gigo = garbage in garbage out

gowi = get on with it

h& = have a nice Daây km môùi

ilu = ily = I love sầu you

ime = in my experience

imo = in my opinion

inpo = in no particular order

iwik = I wish I knew

jam = just a minute

jit = just in time

kiss = keep it simple stupid

kol = kiss on lips

may = mad about you

mil = mother-in-law

nyp = not your problem

pest = please excuse slow typing

rumf = are you male or female ?

sah = stay at home

sil = sister-in-law

sit = stay in touch

sot = short of time

sul = syl = see you later

b = be/bee

c = see/sea

i = I/eye

k = okay

r = are

t = tea

u = you/ewe

cu = see you

ic = I see

iou = I owe you

uok = you okay ?

aamof = as a matter of fact

afaict = as far as I can tell

aiui = as I underst& it

atb = all the best

bbfn = bye bye for now

bbiam = be baông chồng in a minute

bbl = be back later

btaicbw = but then again I could be wrong

bttp = baông chồng lớn the point

cmiiw = correct me if I"m wrong

cwyl = chat with you later

damhik = don"t ask me how I know

dtrt = vày the right thing

dttah = don"t try this at home

ducwic = bởi vì you see what I see

dwisnwid = vị what I say not what I do

ftbomh = from the bottom of my heart

fya = for your amusement

fyi = for your information

gfn = gone for now

gg = got khổng lồ go

gl = good luck

gtg = got khổng lồ go

gtgn = got lớn go now

hoas = hold on a second

hth = hope this helps

iccl = I couldn"t care less

ikwum = I know what you mean

iykwlặng = if you know what I mean

iyswlặng = if you see what I mean

nmp = not my problem

noyb = none of your business

tafn = that"s all for now

tc = take care

tlc = tender loving care

tmiktliu = the more I know the less I understand

ttbomk = khổng lồ the best of my knowledge

ttul = ttyl = talk khổng lồ you later

twimc = to lớn whom it may concern

vh = virtual hug

wdymbt = what vày you mean by that ?

yhbw = you have been warned

- A.V : audio_visual (nghe nhìn)

- M.C : master of ceremony ( fan dẫn chương trình )

- C/C : carbon copy ( bản sao )

- P. S : postscript ( tái cây bút )

- e.g : exempli gratia ( ví dụ , ví dụ điển hình )

- etc : et cetera (vân vân )

- W.C : Water_clomix (bên lau chùi )

- ATM : automatic teller machine ( máy tkhô nóng toán chi phí trường đoản cú động)

- VAT : value addex tax (thuế quý hiếm gia tăng )

- AD : Anno Domini : years after Christ"s birth (sau công ngulặng )

- BC : before Christ ( trước công ngulặng )

- a.m : ante meridiem ( tức thị trước giữa trưa )

- p.m : post meridiem ( nghĩa là sau giữa trưa )

- ENT ( y học tập ) : ear , nose , & throat (tai , mũi , họng )

- I.Q : intelligence quotient ( chỉ số tuyệt vời )

- B.A : bachelor of arts (CN văn cmùi hương )

- A.C : alternating current (loại năng lượng điện chuyển phiên chiều )

p l z : please (vày cam kết hiệu p l z sinh sống 4rum trường hợp viết tức tốc vẫn thành cầm cố này nên tớ viết tách bóc ra ^^)

IC : I see

4u : for u

asl : age, sex, location (tuổi, nam nữ, nơi ở)

u : you

afk -- away from keyboard

bbl -- be baông chồng later

bbiab -- be baông chồng in a bit

kkz = okay

ttyl = talk to lớn you later

lv a mess = leave a message

lata = later < bye>

n2m = not too much

newayz = anyways

gtg = gotta go

noe = know

noperz = no

yupperz = yes

l o l z = laughing out loud (trường đúng theo tương tự nhỏng chữ p l z ở trên)

teehee = cười cợt

lmfao = laughing my f*ckin" *ss off

nah = no

nuthin" = nothing

BS = b*ll sh*t

TTYL = talk khổng lồ you later

LD = later, dude

OIC = oh I see

PPL = people

sup = what"s up

wan2tlk = want khổng lồ talk?

wkd = weekend

dts = dont think so

cul8r = see you later

aas = alive and smiling

gf = girlfriend

g2g = got to lớn go

ga = go ahead

ilu = i love sầu you

rme = rolling my eyes

ss = so sorry

spk = speak

stw = search the web

thx = thanks

tc = take care

sul = see you later

gol = giggling out loud

hru = how are you

ybs = you"ll be sorry

wuf? = where are you from?

bc = because

bbl = be baông xã later

otb = off khổng lồ bed

np = no problem

nbd = no big deal

tam = tomorrow A.M

tu = thank you

bf = boy friend

b4 = before

wtg = way to lớn go

brb -- be right back

btw -- by the way

channel -- another name for room or chat room

cya -- see ya

gmta -- great minds think alike

imho -- in my humble opinion

j/k -- just kidding

irl -- in real life

lag -- this occurs when a VPS gets overloaded and transfer of messages becomes extremely slow.

rotfl -- rolling on the floor laughing, like this

hệ thống -- the entry portal for a network; most networks have at least two, some have many servers