Yield point là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Yield point là gì

*
*
*

yield point
*

điểm congGiải ham mê EN: The load at which găng is no longer proportional to lớn strain; i.e., the stress-strain "curve" ceases to be a straight line.Giải mê say VN: Trạng thái mà lại sức ép không hề phù hợp theo xác suất nữa; ví dụ như mặt đường cong Lúc ép đến tinh thần này sẽ không thể cong nữa mà phát triển thành đường thẳng.điểm rãogiới hạn chảybending yield point: giới hạn rã khi uốncompressive sầu yield point: số lượng giới hạn chảy khi néncrushing yield point: số lượng giới hạn chảy nénlower yield point: số lượng giới hạn chảy dướirepeated yield point: số lượng giới hạn rã dẻo liên tụcsharp yield point: giới hạn tung rõ rệttensile yield point: giới hạn rã lúc kéoupper yield point: số lượng giới hạn rã trênyield point găng tay of prestressing steel: số lượng giới hạn rã của thxay dự ứng lựcgiới hạn lũ hồisố lượng giới hạn rãolower yield point: số lượng giới hạn rão dướithiết lập trọng giới hạnứng suất chảyLĩnh vực: xây dựngđiểm hóa mềmđiểm lưu giữ độngsố lượng giới hạn của sức chịuLĩnh vực: toán thù & tinđiểm khởi lưuđiểm xuất xứ mẫu chảy (điểm tới hạn)điểm lưurepeated yield pointđiểm tung dẻo liên tục
o giới hạn chảy ứng suất cực tiểu ở một chất để bắt đầu tạo ra biến dạng dẻo hoặc vĩnh viễn. Giới hạn chảy thông thường của ống khoan là từ 55 đến 75 pđam mê.

Xem thêm: Guide Diana Mùa 11 - Cách Chơi Diana Mùa 11

*

*

*

yield point

Oil & Gas Field Glossary

For carbon steel material, the yield point is the găng at which a marked increase in deformation occurs without an increase in load. Also the point where permanent phối occurs.